Om Tine Qvist

Jeg har en 5-årig universitetsuddannelse i psykologisk rådgivning (kandidat) og har efteruddannet mig i kognitiv adfærdsterapi, ACT og metakognitiv terapi igennem en 4 årig psykoterapeutuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Jeg har et bredt udvalg af værktøjer, der gør det muligt for mig at målrette min hjælp til mine klienter. Det er nemlig vigtigt for mig at finde de værktøjer, der virker bedst for den enkeltes problemstillinger.

Derfor er jeg fleksibel. Jeg tilpasser mig dig – ikke omvendt.

Jeg er ærlig, autentisk og meget engageret i at skabe indsigt og afklaring hos mine klienter. For jeg ønsker, at mennesker oplever personlig vækst, når de er hos mig.

Jeg er optaget af at skabe et trygt rum præget af empati og forståelse for akkurat det, som berører dig, og som du har behov for hjælp til at bearbejde eller ændre. For at du får noget ud af din tid hos mig, er det afgørende, at vi har en god relation, og du føler dig godt ivaretaget.

Det er min overbevisning, at alle mennesker har iboende ressourcer og selv indeholder svarene og løsningerne på det, de søger. En af mine vigtigste roller er at støtte op om dine ressourcer og guide dig i at finde ind til de svar og løsninger, som er gode for dig.

Det er stærkt, klogt og fornuftigt at arbejde med sig selv. Den investering betaler sig altid på den lange bane, for vi kommer alle sammen ud for livsomstændigheder, der kræver erkendelse, accept eller forandring.

Erfaring

Jeg har mange års professionel erfaring i at yde psykologisk rådgivning og behandling. Min erfaring stammer både fra Hospitalsvæsnet, Dansk Sundhedsteam, Kræftens Bekæmpelse, Livslinien, MADE psykolog praksis og Psykoterapeutisk Klinik på Psykiatrisk Center Frederiksberg. Gennem hele mit professionelle virke, har jeg været drevet af ønsket om at hjælpe mennesker med at få et godt liv. Øge deres glæde og trivsel uanset hvor de står i livet.

Hos Psykoterapeutisk klinik, Psykiatrisk Center Frederiksberg…varetager jeg ambulant psykoterapeutisk behandling i grupper og individuelle klientforløb i forhold til depression, angstlidelser (generaliseret angst, panikangst, socialfobi og OCD), og personlighedsforstyrrelser. Jeg arbejder på Psykoterapeutisk klinik sideløbende med min private praksis.

Hos MADE Psykologi…har jeg især  arbejdet med mennesker ramt af angst, stress og depression, livskriser samt arbejdsrelaterede problemer. Jeg har varetaget individuelle klientforløb, gruppeundervisning om psykiske lidelser og beskæftigelsesrelaterede forhold, samt ugentlige undervisningsforløb i mindfulness.

Hos Kræftens Bekæmpelse…har jeg erfaring med rådgivning og terapeutiske forløb med mennesker ramt af kræft.  Jeg har både psykologisk rådgivning til de kræftramte, deres pårørende og de efterladte, som oplever tabet af en kræftsyg person. Jeg er tilknyttet som rådgiver hos Kræftens Bekæmpelse i Lyngby.

I Dansk Sundhedsteam…har jeg arbejdet med stress og belastningsrelaterede tilstande, herunder individuel rådgivning og undervisning i stress og stresshåndteringsstrategier.

I Hospitalssvæsenet…har jeg arbejdet med mennesker, der har haft en bred vifte af fysiske og psykiske lidelser, både akutte og kroniske. Jeg har været ansat på forskellige afdelinger – også i psykiatrien.

På Livslinien… har jeg rådgivet mennesker i krise. Både psykisk syge og selvmordstruede. Jeg har haft individuelle og støttende samtaler med både selvmordstruede og deres pårørende.

Uddannelse2016-2018

Jeg er i gang med en 2 årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), en del af specialistuddannelse for psykologer, ACT klinikken, Kbh. Uddannelsen indeholder 102 timer teori og metode, samt 60 timers supervision.


2012-2016

4 årig psykoterapeutisk uddannelse i kognitiv og metakognitiv terapi, CEKTOS, Kbh.

Uddannelsen indeholder 450 timers undervisning af specialister i kognitiv og metakognitiv terapi og 353 timers supervision og metodetræning. Uddannelsen er godkendt af sundhedsstyrelsen.


2005-2011

Cand. Pæd. Psych., Oslo Universitet. Kandidat i psykologisk rådgivning.


2012-2013

Human ressource management (HRM) og Organisationsudvikling, CBS., Kbh.


1998-2000

Filosofi og videnskabsteori, Oslo Universitet (UIO)


1984-1988

Sygeplejerske, Hvidovre Sygeplejeskole.


Relevant efteruddannelse/længerevarende kurser

Jeg har taget forskellige efteruddannelser og længerevarende kurser, og uddanner mig løbende for hele tiden at være opdateret på den nyeste forskning og behandling, og modtager jævnligt supervision for at være så god en terapeut som mulig.

2016

Kursus om det nye inden for kræftbehandling og kontrolforløb v. Kræftens Bekæmpelse


2016

Kursus om Sorg og kriseteoretisk udgangspunkt for interventioner. Kræftens Bekæmpelse.


2016

Seminar om stalking for fagpersoner, Dansk Stalking Center, Kbh.


2016

Kursus om angstbehandling til børn og unge ved psykolog … BUC


2016

3-dags kursus i Compassion-Focused Therapy (CFT) v. professor Paul Gilbert


2015

2-dags workshop i kognitiv terapi til par og familier v. Phd. F. Dattilio, Harvard Med. School, USA.


2015

4-dags-kursus i ACT, Kræftens Bekæmpelse, ved ACT klinikken, Kbh.


2015:

4-dags Open heart mindfulness retreat, Roxanna Kia.


2014

Uddannelse i MBSR (mindfulness baseret stress reduktion) for psykologer og terapeuter ved Jon Kabat-Zinn, Center for Mindfulness.


2014

Mindfulness instruktør uddannelse (MBSR, MBKT) ved CEKTOS, Kbh.


2014

3-dags kursus i Compassion-Focused Therapy v. Paul Gilbert.


2014

2-dags workshop v. Christine Padesky om angst og depression, Region Hovedstadens psykiatri.


2014

3 dags workshop i problemløsningsterapi (PST) ved Professorer C. og A. Nezu (Phd.), Kbh.


2014

2-dags workshop i Psykotraumatologi v. Anders Korsgaard Christensen, chefpsykolog hos Krisepsykologisk enhed. Dansk Psykolog Forening.


2013

Kursus i eksistentielle grundvilkår, ved psykolog Jette Winge, Kræftens Bekæmpelse.


2013:

Grunduddannelse i selvmordsforebyggelse, risikovurderinger, rådgivningsteknik og akut krisehjælp, Livslinien, Kbh.


2013

2-dags kursus i Kognitiv terapi mod stress, traumer, vrede og aggression ved Ray Novaco, Indiana University, USA.


2012

Mindfulness uddannelse (MBSR) ved Mindfullife


Medlemsskaber

Jeg er medlem af følgende foreninger og selskaber:

Dansk Psykoterapeut Forening
Selskabet for Adfærds- og Kognitiv Terapi, også kaldet SAKT
ACBS Contextual Science (ACT)
Angstforeningen
OCD foreningen
Depressionsforeningen
Mindfulness-Based Stress Reduction – UCSD Center for Mindfulness
Mindfulness and Psychotherapy - UCSD Center for Mindfulness


Mindfulness meditation kursus

Mange mennesker mangler ro i sindet. Det kan være en krævende hverdag, stress, bekymringer og tanker, som fylder din opmærksomhed og farver din virkelighed og dit humør.

Læs mere om Mindfulness her

Adresse

Kontakt