En terapeutisk samtale adskiller sig fra de samtaler, du har med en god ven eller et familiemedlem, selv om de også kan være meget værdifulde for dig. En vigtig forskel er, at den terapeutiske samtale udelukkende har dig i centrum.

Alle mennesker oplever kriser og problemer i løbet af deres liv. For nogen handler det om konkrete kriser og problemer – for andre psykiske lidelser.

Du kan sagtens ønske professionel hjælp og være psykisk velfungerende. Måske ønsker du at forandre nogle uhensigtsmæssige vaner og mønstre, eller du har brug for at tale frit om eksistentielle spørgsmål eller om relationerne til dine nærmeste.

Du kan også have brug for hjælp til en reel psykisk lidelse, der er plagsom og hæmmende for din livskvalitet. Det kan f.eks. være en angstlidelse eller en depression.

Hvad kan du forvente?

Hos mig kan du forvente at være i centrum. Du bliver taget alvorligt, uanset hvilke udfordringer eller problemstillinger du kommer med. Samtaler hos mig handler om, at du når derhen, hvor du ønsker at være.

Jeg tilpasser alle samtaler individuelt og vurderer altid hvilke metoder og redskaber, der er mest hensigtsmæssige i den konkrete situation. Alle forløb skræddersys. På den måde oplever alle at blive hjulpet bedst muligt.

Det er vigtigt for mig at skabe et rum præget af empati, tryghed og forståelse, for det kræver tillid at overgive sig til et fremmed menneske. Andre mennesker betegner mig som autentisk, ærlig og aktivt engageret.

Jeg har et mål; at hjælpe dig med at skabe de forandringer, du har brug for hjælp til at opnå i dit liv.

Du gennemgår en forvandling

Forandring kræver indre arbejde. Du kan derfor forvente at skulle arbejde med dig selv undervejs i forløbet. Til gengæld vil du relativt hurtigt opleve fremgang.

Jeg går ikke efter de hurtige quick-fix løsninger. Jeg tror på de varige forandringer, der gør dit liv bedre fremadrettet. Derfor hjælper jeg dig med at skabe selvindsigt og fleksibilitet i forhold til de udfordringer, du oplever som vanskelige i dit liv.

Gennem et samarbejde skaber vi dybere indsigt i din problemstilling og finder handlemuligheder, der virker for dig. Et forløb hos mig er derfor mere end bare samtaler. Min opgave er at gøre dig i stand til at tackle udfordringer i dit liv og leve i overensstemmelse med dine værdier. Derfor får du redskaber, så du kan styrke din evne til at mestre udfordringer både nu og i fremtiden.

Første møde / gratis afklaringsmøde

Jeg tilbyder altid en afklarende samtale på 15 minutter. Samtalen er gratis og kan foregå pr. telefon eller mail.

Under vores første samtale afklarer vi, hvad du ønsker hjælp til. Vi taler også om, hvordan vi bedst arbejder med det. Herefter beslutter du, om du ønsker at fortsætte samarbejdet med mig. Det er afgørende for dit udbytte, at du føler, du er i gode hænder. Kemi er vigtig, når du åbner dit hjerte.

Det vil være individuelt hvor mange samtaler, der er brug for. Det afhænger af problemstillingens omfang, din historie og din ambition. Nogle oplever en hurtig bedring, mens andre har brug for et længere terapeutisk forløb.

Det er selvfølgelig dig, der bedst ved hvilke behov og råderum, du har til samtaler i dit liv.

Alle samtaler, også den afklarende, er fuldt fortrolige, da jeg arbejder under tavshedspligt.

Måske er det ikke decideret terapi, du har brug for men coaching. Hvis det er tilfældet, hjælper jeg dig altid med at fastsætte og opnå dine mål. Coaching er en effektiv metode, hvor du opnår dine mål samtidig med, at du får værktøjer til at takle dine udfordringer. Coaching kan være af kortere varighed.