Det kan skyldes lavt selvværd. Et lavt selvværd betyder ofte, at du har svært ved at komme tæt på det liv, som du ønsker inderst inde. Du kan have svært ved at føle dig værdifuld og inkluderet i sociale relationer og fællesskaber.

Følelser, der knytter sig til selvværd og selvtillid, er et centralt tema i langt de fleste menneskers liv. Noget mange døjer med.

For nogen er det et tema, der viser sig i helt bestemte og afgrænsede situationer. For andre er det et altoverskyggende livstema, der hele tiden breder sig som ringe i vandet, griber om sig og bliver direkte invaliderende.

Lavt selvværd kan komme til udtryk på mange måder:

  • Du stiller høje krav til sig selv.
  • Du nedvurderer dig selv.
  • Du har en følelse af utilstrækkelighed, uanset hvor gode dine præstationer er.
  • Du har hyppige selvbebrejdelser og kritiserer dig selv.
  • Du har negative tanker om dig selv.
  • Du er ofte trist.
  • Du har vanskeligheder med at tage imod ros og anerkendelse, fordi det ikke stemmer overens med dit eget syn på dig selv.
  • Du har problemer med at sige fra.

I sociale relationer kan lavt selvværd betyde, at det er svært for dig at føle dig værdifuld og inkluderet i fællesskabet med andre. Hvis du lider af lavt selvværd, kan du reagere med nervøsitet, aggressivitet og angst i sociale situationer, da du er sårbar og føler dig truet.

Selvværdsproblemer kan også føre til en overdreven usikkerhed, hvor du hele tiden forsøger at gøre dig fortjent til andres accept, og derfor sætter andres behov før dine egne.

Lavt selvværd kan have store konsekvenser for din livskvalitet.

Hvis du har et højt selvværd, føler du dig god nok, som du er – også med de fejl og mangler, styrker og ressourcer, du har med dig. 

Du behøver ikke leve med et lavt selvværd

Lavt selvværd behøver ikke være en permanent tilstand. Det kan behandles.

Du kan komme til at føle, at du er god nok.

Når du får en forståelse for forhistorien til dit lave selvværd, bliver du klogere på, hvordan og under hvilke omstændigheder dit negative selvbillede har udviklet sig.

Den forståelse giver ofte en begyndende distancering til det lave selvværd. Samtidigt hjælper jeg dig med at arbejde terapeutisk med de negative tanker og følelser, der er knyttet til dit lave selvværd.

På den måde reduceres de negative tanker og følelsers ’magt’ i dit liv.

Sammen styrker og træner vi den adfærd, som fremmer et godt selvværd, og du bliver også mere klar over dine egne prioriteringer og værdier i livet. Det er vigtigt, så du ved, hvad der er godt for dig.

Langsomt, men sikkert bliver du i stand til at give dig selv omsorg og anerkende dig selv, så du kan tage valg, som er gode for dig.

Spænder et lavt selvværd ben for dig i dit liv?