Irritabilitet, ubeslutsomhed og indre uro er helt normalt i de perioder, hvor vi føler os pressede.

Under normale omstændigheder forsvinder symptomerne dog hurtigt igen, når vi stopper op, tager det lidt med ro og forandrer på det, som stresser os.

Problemet opstår, når belastninger og stressfaktorer varer ved i længere tid. Når du pludselig ikke oplever, at symptomerne forsvinder længere, uanset hvad du gør. Ved længerevarende stress er kroppen nemlig i konstant alarmberedskab.

Det er dog vigtigt at understrege, at stress først og fremmest hænger sammen med dine oplevelser og fortolkninger af det, der sker omkring dig. Det er sjældent begivenhederne i sig selv. Stress er meget individuel, og mennesker har forskellige stresstærskler.

Hvad er stress?

Stress er en naturlig og livsvigtig reaktion, der gør dig i stand til at håndtere og tilpasse dig de belastninger, trusler og udfordringer, du står overfor i dagligdagen. Det kan være i situationer, hvor der sker noget uventet eller i situationer, hvor du skal yde noget ekstra.

De fleste er i stand til at håndtere belastningerne, udfordringerne og situationen, og så aftager  stresssymptomerne efterfølgende. Kroppens stressreaktion er hjælpsom ved præstationer – men kun i kortere perioder af gangen.

Hvis du ikke slapper af, restituerer og oplever pauser mellem belastninger og udfordringer, kan det få alvorlige konsekvenser for din krop, psyke og trivsel.

Folk glemmer at lytte

Det er svært for nogle mennesker at erkende, at de har stressreaktioner. Det er især svært, hvis personen i forvejen ikke er vant til at lytte til sin krop. Under stress har mange en tendens til at undertrykke kroppens stresssignaler, fordi andre ting er mere vigtigt.

Og så starter glidebanen. Hvis du overhører stresssignalerne, kan det føre til både angst, depression og andre alvorlige sygdomme, hvor tidsperspektivet for behandling og bedring er længere.

Det er vigtigt, at du får hjælp hurtigst muligt, hvis du oplever stresssymptomer.

Symptomer på stress:

De stresssymptomer du kan opleve, kan både være fysiske, psykiske og adfærdsmæssige.

 • Søvnproblemer
 • Koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Tankemylder
 • Mere irritabel
 • Bliver hurtigt ked af det
 • Selvbebrejdelser
 • Tendens til at isolere sig
 • Indre uro
 • Tab af kontrol
 • Ændret appetit
 • Svækket immunforsvar (bliver oftere ramt af sygdom, betændelsestilstande mm.)
 • Kropslig uro, anspændthed
 • Problemer med maven

 

Listen er langt fra udtømmende og behøver ikke være tegn på stress isoleret set, men har du flere af disse symptomer i en længere periode, er det vigtigt at være opmærksom. Læg gerne mærke til, hvilke symptomer du har, på hvilke tidspunkter og i forbindelse med hvilke aktiviteter du oplever dem.

Vær opmærksom på om du overhører dine stresssymptomer, fordi du har vænnet dig til at din krop er i en stresstilstand.

Læg mærke til dine stresssymptomer

Behandling af stress:

Behandlingen af stress afhænger af omfanget af stressen.

Først og fremmest har vi fokus på at reducere kilderne til din stress. Derudover skal du have en øget bevidsthed om indre og ydre kilder til dine stressreaktioner, og hvilken adfærd der øger og reducerer dine stressreaktioner.

Bevidsthed om dine egne stresssymptomer, dine egne grænser og ressourcer er en vigtig del af behandlingen, så du fremadrettet er bedre rustet til at foretage valg, som er hensigtsmæssige for dig.

Som stressramt kan du have svært ved at overskue din egen situation. Derfor har jeg en vigtig rolle i forhold til at rådgive dig og skabe de bedste betingelser for din bedring.

Jeg skræddersyr altid stressbehandlinger helt individuelt, da behovene er vidt forskellige.

De ting vi altid kigger på er:

 • En afdækning af dine stressbelastninger privat og arbejdsmæssigt.
 • En afklaring af dine behov for hjælp (sygemelding, råd om restitution mm.)
 • Støtte til at træffe valg, der skaber bedre balance i dit liv.
 • Tydeliggørelse af dine egne værdier og hjælp til at prioritere og leve efter dem i hverdagen.

Jeg bruger ofte mindfulness øvelser som en støttende del af behandlingen – på den måde kan du forebygge fremtidig stress.

Vil du slippe stressen nu og lære hvordan du tackler stressfaktorer fremadrettet?