Stalking er forskellige handlinger, der i sig selv kan virke uskyldige, men som opleves uønskede og intimiderende. Stalking rammer alle aldersgrupper og køn, og relationen mellem stalkeren og den udsatte er meget forskellige.

Stalking er, når du er udsat for uønskede, gentagende og påtrængende kontaktforsøg, som du oplever som forstyrrende og intimiderende. For mange er det vanskeligt at få sat ord på og erkende, at der er tale om stalking. Men det er vigtigt, at du ikke går alene med dine oplevelser.

Hvis du er udsat for stalking, oplever du det sandsynligvis som voldsomt. Og det kan have store psykiske, sociale og økonomiske konsekvenser for både dig og din familie.

Stalking forekommer i forskellig intensitet og varighed. Selv en kort periode med stalking kan have stor indflydelse på dit velbefindende.

Jeg hjælper dig med at håndtere oplevelserne, så du kan komme godt videre i dit liv. 

Er du i tvivl om du er udsat for stalking eller har brug for at bearbejde dine oplevelser?