For de fleste er skilsmisse et stort tab. Det gælder uanset, om man selv har taget valget eller ens partner har. Det afgørende er ikke om man er enig om at gå hver til sit eller ej.

En skilsmisse er et opbrud i ens tilværelse, og for nogen kan det være som at miste en del af sig selv.

Hvis der er børn i forholdet, kan det være en ekstra vanskelig proces, hvor familielivet får en helt ny dimension. Nogen mister en del hverdag med børnene.

Det betyder meget for børnene, at forældre bevarer et godt forhold til hinanden. 

Hvordan kommer du videre efter skilsmissen?

Du skal som regel igennem en sorgproces, hvor du bearbejder dine tab og med tiden får skabt en ny tilværelse.

Der er ofte mange praktiske og økonomiske forhold, du skal tage stilling til og have på plads.

Støtte fra venner og familie er meget værdifuld men er ikke altid nok. Og det er ikke alle, der  har et stærkt personligt netværk af forstående og lyttende mennesker.

Derfor kan du have brug for at tale med en professionel.

I samtaleterapien kan du få udtrykt dine tanker og følelser i et trygt rum. Ved at finde styrke og nye færdigheder kan du komme igennem skilsmissen og føle dig stærkere. For mange er en skilsmisse det, der kickstarter deres selvudviklingsproces. Noget de senere betragter som meget givende og positivt.

Vil du komme styrket igennem din skilsmisse?