Det er naturligt med perioder i livet, hvor du føler dig mere trist og opgivende. Men hvis du gennem længere tid er trist og har tanker om, at du er mindre værd end andre og har svært ved at overskue hverdagen, kan du have en depression.

Jo tidligere en depression behandles, jo bedre virker behandlingen. Det er derfor vigtigt, at kende symptomerne på depression og søge hjælp, hvis du genkender dig selv i det.

 

Kend en depression

Under en depression ændrer hele personens tankegang sig, så den bliver meget negativ. De negative tanker betyder, at man grubler og kritiserer sig selv og måske ikke er opmærksom på, at man er syg.

Depression viser sig ved en øget nedtrykthed, som ledsages af en manglende energi, øget træthed, nedsat lyst og interesse og en følelse af håbløshed.

Søvn og appetit er ofte forstyrret, ligesom man oplever vanskeligheder med at holde sin opmærksomhed og koncentration.

Nedsat selvtillid og selvbebrejdelser er almindelige symptomer, og der kan forekomme selvmordstanker.

For at en behandler kan stille diagnosen depression, skal flere af de depressive symptomer være til stede på samme tid og have varet i mindst 14 dage.

Depression inddeles i sværhedsgrader, let, moderat og svær depression.

 

Depression er almindelig:

Depression er en af de hyppigst forekommende psykiske lidelser og rammer hver femte eller sjette af os på et tidspunkt i vores liv. Den kan opstå i alle aldre.

Depression kan opstå efter en livskrise, f.eks. skilsmisse, fyring, efter længerevarende belastninger eller i forbindelse med eksistentielle temaer som at være single, ikke at kunne få børn eller tvivl om vigtige livsvalg mm.

 

Søg hjælp

Depression er alvorligt og kan udvikle sig til at være invaliderende. Jo før du får hjælp, jo bedre er chancerne for at blive rask- hurtigt.

Behandling

Depression kan behandles både med terapi og medicin. Lette tilfælde af depression kan behandles med psykoterapi alene, hvor moderate og svære depressioner ofte behandles bedst med en kombination af terapi og medicin.

Både kognitiv terapi, ACT og metakognitiv terapi er veldokumenterede metoder til behandling af depression. Den terapeutiske metode jeg vælger til dig sker på baggrund af depressionens alvorlighedsgrad, dine ønsker og behov.

For nogle har det god effekt at lære at finde alternative tanker, som er mere realistiske end de tanker, der kører. Andre har mere gavn af en tilgang, hvor de lærer at gå på afstand af de negative tanker og ikke beskæftige sig med indholdet af dem.

Min behandling fokuserer både på de tanker og handlinger som vedligeholder din depressive tilstand. Du får andre måder at agere på, som er mere hensigtsmæssige og som hjælper dig ud af depressionen og giver dig mere energi.

Fremgang sker stille og roligt.

Vi laver også en forebyggelsesplan, som gør dig i stand til at møde depressive tanker, hvis de opstår igen på et senere tidspunkt, så risikoen for et tilbagefald reduceres.

Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvad der har udløst din depression, så vi kan bruge den viden til at forhindre, at du får tilbagefald. For at forebygge tilbagefald bruger jeg mindfulness som en del af arbejdet.

Har du brug for hjælp og redskaber til at bryde depressionens onde cirkel?