Problemstillinger


Mange oplever at komme i en livssituation, hvor de har behov for hjælp til at komme videre:

Måske ved du ikke helt præcist, hvad der er galt, men er præget af symptomer som tristhed og svære tanker – eller har problemer med at få hverdagen til at hænge sammen. Andre er mere afklarede og ved præcis, hvad de ønsker hjælp til, når de henvender sig.

Samtaler med en professionel kan bidrage til, at du får bedre trivsel og livskvalitet, eksempelvis igennem en øget bevidsthed om dine tanker, følelser og handlingsmønstre, samt give dig redskaber til at reagere på en mere hensigtsmæssig måde i en given situation.
Det kan skabe en bedre psykisk balance og velvære, samt udvide dine handlemuligheder og din fleksibilitet i forhold til at møde de udfordringer, som livet kan bringe.

Uanset hvad din problemstilling er, er det min overbevisning, at alle mennesker har de ressourcer, de har brug for til at opnå det, de gerne vil. Nogle gange skal der professionel hjælp til at finde dem frem.

Jeg arbejder ud fra videnskabelig anerkendte psykologiske metoder, som jeg kan tilpasse dit udgangspunkt og problemstilling, og som jeg har god erfaring med.