Mange mennesker mangler ro i sindet. Det kan være en krævende hverdag, stress, bekymringer og tanker, som fylder din opmærksomhed og farver din virkelighed og dit humør.

Mindfulness meditation er en metode til at skabe et større nærvær i dit liv, og er en kraftfuld metode til personlig udvikling. Der er evidens for at mindfulness kan reducere psykisk mistrivsel og smerter, og har god effekt på lidelser som angst, stress og depression, hvor mindfulness kan lindre både psykiske og fysiske symptomer.

Kernen i mindfulness meditation er, at udvikle større opmærksomhed og rummelighed overfor vores oplevelser. Et centralt mål er at skabe en positiv ændring i måden, hvorpå vi forholder os til tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Man lærer at ”være” med tingene, i stedet for at ”handle” på dem. Ofte vil denne ændring give en øget følelse af indre ro.

Fordelene ved mindfulness er mange.

Gennem større opmærksomhed på sin krops og sit sinds signaler, bliver man bedre i stand til at reagere mere hensigtsmæssigt og passe på sig selv og sit helbred. Derigennem opnås en øget evne til at genkende og reducere stresssignaler, en øget evne til at huske og fokusere, øget selvindsigt og selvregulering, bedret immunsystem og øget forekomst af positive følelser overfor sig selv og andre, og dermed øget evne til empati og medfølelse.

På kurset introduceres de grundlæggende principper i mindfulness. Du lærer konkrete øvelser i opmærksomhed, meditation og afspænding, som træner din evne til at bryde med fastlåste mønstre og vaner og øger din tilstedeværelse i nuet.

Der må påregnes tid til hjemmeøvelser.

Der kræves ingen forudgående erfaring med mindfulness meditation.

Effekten kommer over tid, og kræver vedvarende træning. Med regelmæssig praksis, vil du erfaringsmæssigt relativt hurtigt opnå effekt.

Kursus størrelsen varierer fra 8-16 deltagere, afhængigt af målgruppe og lokaleforhold.

Mindfulness meditationskurser tilbydes også individuelt. Indhold og varighed kan tilpasses efter dine behov og ønsker.

Kontakt mig for at høre nærmere.

Pris efter aftale.

Hvis du ønsker at bestille et kursus, så kontakt mig da venligst her

Undervisning og foredrag

Har du eller din organisation lyst til at høre om hvordan mindfulness meditation, kan styrke mental balance og mindske stress?

Jeg tilbyder undervisning og foredrag i mindfulness meditation. Undervisningen kan skræddersyes efter dine og din organisations behov og ønsker.