Metakognitiv terapi hører til den nye retning indenfor kognitiv terapi. Det er en effektiv behandlingsmetode til psykisk mistrivsel. Metakognitiv terapi er rettet mod aktuelle problemer, og metoden kan anvendes på de fleste psykiske lidelser.

I metakognitiv terapi arbejder man ikke på at afdække og bearbejde tanker og følelser, men på at afdække hvilke kognitive processer (tankemæssige processer), der skaber og vedligeholder psykiske symptomer og mistrivsel.

Antagelsen er, at problemet skal søges i, hvordan man håndterer sine tanker og følelser og ikke i de konkrete oplevede tanker og følelser.

I metakognitiv terapi går man derfor ikke tilbage i fortiden og ”bearbejder” den, som man gør i mange andre terapiformer, men fokus er på fremadrettede handlemuligheder.

Der er mest fokus på tankemønsteret i behandlingen og kun i mindre grad tankeindholdet. I metakognitiv terapi er man ikke særlig optaget af de konkrete tanker, men den tid vi bruger på at være hængt op i uhensigtsmæssige tanker, der gør os f.eks. stressede, angst og deprimerede.

I metakognitiv terapi er målet at hjælpe klienten til at være opmærksom en ny måde. Det handler om at forholde sig anderledes til negative tanker og bekymringer.