Kognitiv terapi (KAT) er en veldokumenteret evidensbaseret behandlingsmetode, som er effektiv til behandling af flere psykiske lidelser og personlige problemer. Kognitiv terapi anbefales af Sundhedsstyrelsen til behandling af angst, OCD og depression, når den udøves af professionelle terapeuter med uddannelse i metoden.

Kognitiv terapi har fokus på her og nu, og hvilke aktuelle udfordringer du står med, og hvordan du bedst kommer videre.

I Kognitiv terapi handler det om at skabe indsigt i samspillet mellem tanker, følelser, krop og adfærd. Når du opnår større indsigt i, hvordan disse elementer påvirker dig og måske hæmmer dig, kan du arbejde med, hvordan vi kan ændre dine mønstre til nogle, der er bedre for dig. Du lærer at identificere belastende og problematiske tanker og antagelser i dit liv og at omstrukturere de negative tanke- og adfærdsmønstre til funktionelle tanker og handlinger. Det bliver derfor lettere at bryde dine fastlåste mønstre eller tilbøjeligheder og nå dine mål.

I kognitiv terapi arbejder vi  med praktiske øvelser, fordi det udfordrer dine negative og automatiske mønstre. Du øver dig at i håndtere problematiske situationer på nye måder.

Terapiens mål er at hjælpe dig godt videre, så du bliver i stand til at undgå de vanskeligheder du oplever.

Kognitiv terapi er løsningsorienteret, og du vil relativt hurtigt opleve en positive effekt. Et samlet forløb består typisk af 5-10 samtaler.