Medfølelsesfokuseret terapi (CFT) er udviklet af professor Paul Gilbert, og integrerer kognitiv adfærdsterapi, udviklingspsykologi og mindfulness.

CFT er oprindeligt udviklet til mennesker, der på grund af en høj grad af selvkritik og skam, har mindre effekt af traditionelle behandlingsmetoder. Skam, selvkritik og vanskeligheder med følelsesregulering spiller en vigtig rolle i vedligeholdelsen af psykisk lidelse, og terapiens fokus på udviklingen af medfølelse og egenomsorg har vist sig effektiv i psykologisk behandling på tværs af diagnoser og terapiformer.

Medfølelsesfokuseret terapi (CFT) er især effektiv over for mennesker, som har været udsat for omsorgssvigt, et stort forventningspres eller kritik fra deres primære omsorgspersoner. Den er særligt rettet mod at fremme selv-medfølelse og egenomsorg hos mennesker, der har tendens til at opleve skam og selvkritik,

Målet med CFT er at fremme medfølelse og en kærlig grundholdning, så du kan være tilstede med tilfredshed. Medfølelse er et vigtigt middel til at regulere og balancere vores følelsessystem, vores sind og relation til andre mennesker.

CFT kan anvendes i ren form eller i kombination med andre terapeutiske retninger herunder Kognitiv Adfærdsterapi og ACT (Acceptance and Commitment Therapy).