ACT er en ny evidensbaseret behandlingsmetode indenfor kognitiv terapi, som bygger på den nyeste psykologiske viden indenfor forskning af psykiske lidelser.

ACT er en effektiv terapiform i forhold til en lang række tilstande og problemer som angstlidelser, depression, stress, kronisk sygdom, kroniske smerter, skizofreni, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og misbrug, samt til at øge psykisk trivsel og velvære.

En grundlæggende antagelse i ACT er, at svære ting i livet er en uundgåelig del af at være menneske, og jo mere vi kæmper mod dem, jo mere risikerer vi at de fylder. Fokus i ACT er at hjælpe dig med at skabe et rigt og meningsfuldt liv, samtidig med at du håndterer den stress og lidelse, som livet naturligt bringer.

Ofte bruger mennesker meget energi på at undgå at føle eller gøre ting, som er vanskelige for dem, og derfor har de mindre energi til at fokusere på de gode ting i livet. Derfor er der i ACT opmærksomhed på at tydeliggøre den enkeltes værdier og sikre, at det man gør styrer hen imod et værdifuldt liv. Der arbejdes med accept af det, der ligger udenfor den personlige kontrol.

Igennem forskellige teknikker lærer du at forholde sig mere fleksibelt, observerende og venligt til dine tanker og følelser, så de ikke er begrænsende for dig. Samtidig lærer du nye færdigheder,  så det bliver muligt at være psykologisk fleksibel og robust i forhold til de udfordringer, som livet bringer.

Helt konkret vil det sige, at vi arbejder med at udvide dine handlestrategier, så du er mere fleksibel i forhold til at handle i overensstemmelse med det, som er vigtigt for dig. I ACT anvendes metaforer og konkrete øvelser for at fremme forståelse og forandring.

Mindfulness er en vigtig del af ACT. Evnen til at være til stede i nuet trænes, fordi det er en vigtig forudsætning for at udvikle psykologisk fleksibilitet.

ACT er også en grundlæggende ramme for at arbejde med personlig udvikling.