Terapiformer & Behandlingsmetoder


Jeg benytter både traditionel kognitiv terapi og nyere terapeutiske tilgange med afsæt i kognitiv terapi, herunder ACT og metakognitiv terapi. Jeg anvender desuden mindfulness, både alene og i kombination med terapeutiske metoder, og lader mig inspirere af medfølelses fokuseret terapi, når det er hensigtsmæssigt.

Jeg anvender udelukkende veldokumenterede videnskabelige metoder, som jeg er uddannet/certificeret i, og som jeg har erfaring med virker.

Valg af metode i dit tilfælde foretager vi i fællesskab. Altid ud fra dine problemstillinger, ønsker og behov.